Mund ta bëni gjumin të qetë, ne jemi këtu

E publikuar më
02/02/2016
 
 

 

Klaron Security
 
 
 
 
 
img
 
Ne kryejmë detyrën. Ju rrini të qetë !
 
Në realitetin e sotëm të hidhur dhe të paparashikueshëm, kompanitë dhe pronat e tyre mund të bëhen objektiva të kërënimeve.
Në këto kushte Klaron Security mund t'ju sigurojë mbrojtjen që ju nevojitet.
 
 
 
img
 
Sigurim i objekteve
 
me paisje sinjalizuese dhe armatim.
 

 

 
img
 
Transport i vlerave monetare
 
dhe materiale me makina te blinduara
 

 

 
img
 
Monitorim i objekteve
 
të jashme apo të brendshme, 24/7
 
 
 
img

 

Siguri e plotë
 
Për një siguri të plotë 24/7 ne ofrojmë roje të trajnuara, me uniformë dhe të armatosura për një shumllojshmëri vendesh:
 
check   Shkolla, universitete, spitale
check   Qendra biznesi dhe tregtare
check   Siguri e zyrave dhe e recepsionit
check   Ruajtje e ndërtesave
check   Ruajtje e kantiereve të ndërtimit
 
 
img

 

 
 
Roje fizike
 
Edhe në mjedise komerciale dhe moderne ku teknologjia ndodhet kudo, prania fizike e punojësve të sigurisë nuk duhet nënvlerësuar asnjëherë.
 
 
 
 
 
img
 
img
 
img

 

Klaron Security
 
 

Në rast se ju e pëlqeni këtë publikim, klikoni ndonjë nga butonat e mëposhtëm.
Kështu edhe miqtë tuaj mund të kenë rast për ta lexuar.